Åderbråck och smärta

Av de symptom som är förknippade med åderbråck är smärta och klåda i benen bland de mest besvärande. Tyvärr är även kramper och en brännande känsla kring fötterna och anklarna vanligt förekommande symptom. Smärtan varierar ofta beroende på vilken tid på dagen det är, det brukar att vara som värst på kvällen efter att man har varit uppe på benen hela dagen och mildast precis efter uppvaknande på morgonen. Smärtan orsakas delvis av att svullnader som åderbråck ger upphov till kan ömma, trycka och hetta. Mycket av klådan och stickande känslor kan bildas som en reaktion på stagnering av blod i huden och venerna.

åderbråck på smalbenet
åderbråck kan orsaka smärta och obehag

Det bästa sättet att ta bort smärta som är orsakade av åderbråck är att behandla åderbråcken. Receptfria medel mot värk som värktabletter har bara blygsam effekt. Både naturläkemedel och kompressionsstrumpor, även kallat stödstrumpor, är utmärkta sätt för att minska smärtan. Stödstrumpor av medicinsk klass finns främst i butiker inriktade mot sjukvårds och rehabiliteringsprodukter. Ett tips på en onlinebutik som har ett stort utbud av medicinska stödstrumpor är butik21. Stödstrumpor är förmodligen den vanligaste behandlingsmetoden.

Smärta och kopplingen till Åderbråck
Det finns en viss tvetydighet när det gäller om smärtan i benen är definitivt orsakade av åderbråck eller annat. De smärtliknande symptom som har starkast koppling till åderbråck är tyngdkänsla, känsla av spänningar och kramper,värk samt klåda samt brännande/hettande känsla på huden runt drabbade områden. Ifall det är tveksamt ifall smärtan är orsakats av åderbråck bör läkare kontaktas. Man kan prova att använda bra stödstrumpor, dessa brukar vanligtvis minska värk och smärta efter ett tag. Ifall värken inte försvinner bör orsaken till smärtan undersökas ytterligare.

Så påverkar smärtan
Graden av smärta som upplevs beror på hur allvarligt åderbråcket är, de flesta som drabbas av åderbråck har milda till måttliga problem. Väldigt många upplever inte smärta i samband med åderbråck, utan drabbas enbart av de kosmetiska symptomen (förstorade vener). Den smärta som orsakas av milda till måttliga problem är ofta klåda, en brännande känsla runt vaderna samt även ibland runt anklar/fötterna samt måttliga kramper eller bultande smärta/känsla. Dessa symptom kan ofta tillfälligt lindras genom att man sätter benen i högläge. Motion och träning kan ge en temporär ökning av smärtan men fungerar som förebyggande på lång sikt, därför är det viktigt att motion inte undviks. Milda till måttliga problem för sällan med sig svår smärta. De som lider av allvarliga problem och intensiv smärta och kramper är troligen redan i kontakt med läkare och undergår eller har påbörjat en behandling. Vid svår smärta eller kramper eller stora svullnader bör läkare alltid kontaktas om det inte redan är gjort.