Åderbråck

PLAN - PRICE

Description

Varesil kräm

4 out of 5 stars (4 / 5)

Kräm med innehåll som hästkastanj och tallbark som lindrar och förebygger problem med åderbråck. För bästa resultat, använd den tillsammans med Varesil Capsules.

269 kr

Kräm

Åderbråck kräm

Varesil  kombo

4.5 out of 5 stars (4.5 / 5)

Varesil kombo med både topikal/oral behandling lindrar och förebygger dina åderbråck inifrån och ut. Behandlingen är helt naturell, välbeprövad och har hjälpt många.

549 kr

Kräm och kapslar

Åderbråck kombo

Stödstrumpor klass 1

4.3 out of 5 stars (4.3 / 5)

Har du tydliga men lindriga problem med åderbråck bör du prova stödstrumpor av klass 1. Dessa lindrar och förebygger även fortsatt utveckling av åderbråck.

Från 89 kr

Kompression 1

Stödstrumpor klass 2

4.6 out of 5 stars (4.6 / 5)

Stödstrumpor med hård kompressionklass 2 passar dig som har åderbråck med större symtom, tex svullnad. Lindrar och förebygger.

Från 119 kr

Kompression 2

Striagen-SV


Striagen är en kräm mot spindelnätsvener, dvs tydliga blodkärl. Krämen har ingen effekt mot åderbråck men väl mot synliga blodkärl i övrigt.

449 kr

118ml

Spindelvener

Åderbråck är ett relativt vanligt problem som har karakteristiska kännetecken som är lätta att känna igen. Normalt visuellt intryck är som blålila eller gröna klumpar eller avlånga, slingriga eller förvridna ådersamlingar. Diameter på kärlen kan vara upp till 1 cm.

Åderbråck kan behandlas eller lindras med en rad olika metoder som klinska behandlingar och kirurgi, kompressionsstrumpor som ofta kallas stödstrumpor samt naturläkemedel och krämer. Det finns även så kallade kombibehandlingar där två metoder kombineras. Stödstrumpor är den vanligaste metoden, men även naturläkemedel kan ge lika bra resultat och blir allt populärare. De vanligaste kombibehandlingarna kombinerar ofta ett naturläkemedel tillsammans med salva mot ytliga blodkärl för att åtgärda både åderbråcken samt de kosmetiska symtomen. Se jämförelse ovan för mer information.

Vad är åderbråck?
Åderbråck kallas även för varicer och är orsakade av onormalt tjocka och förstorade vener. Vener är de blodkärl som transporterar syrefattigt blod tillbaka från yttre delar av kroppen tillbaka till hjärtat och lungorna. Vener har ventiler som reglerar flödet av blodet så att blodet  i  flödar i riktning mot hjärtat och lungorna d.v.s mot gravitationens riktning. När åderbråck eller varicer uppträder så fungerar ventilerna i venerna felaktigt och tillåter blod att flyta i motsatt ritning från den riktning som blodet pumpas. Detta resulterar att det regelbundet finns för mycket blod i venen som med tiden utvidgas och förstoras till en onormal tjocklek. Vener som är tjocka, kraftiga och långa har ökad risk att drabbas av åderbråck samt kraftiga vener med mycket krökar och vändningar drabbas även mer frekvent.

åderbråck på smalbenet
Exempel på ett vanligt åderbråck på benet

Symptom på åderbråck under bildning
Åderbråck är mest förekommande i de ytliga venerna på benen som ofta måste utstå högt tryck när man står eller går. Åderbråck kan även förekomma på andra delar av kroppen. Det mest typiska symptomen är utvidgade eller förvridna vener som kan se ut som förvridna klumpar men kan även se ut som “sladdar” på benen. Andra symptom som kan förekomma är svullnad av fötter och anklar, klåda och i vissa fall smärta. Det är vanligt förekommande att drabbade vener kan få en blå eller mörkt lila färg. När smärtsamma symptom uppträder är det även normalt med klåda runt en eller flera vener. En ökad känsla av smärta i samband med stående eller sittande position under en längre tid är vanligt samt en upplevelse av ömmande eller tung känsla i  benen är även vanligt förekommande. Ett annat smärtsamt symptom som kan förekomma är en brännande, bultande muskelkramp i smalbenen eller svullnad på smalbenen.  Åderbråck drabbar kvinnor oftare än män, ca 30 % av alla kvinnor drabbas medan siffran är hälften så hög för män, ca 15%.

Riskfaktorer för att utveckla Varicer ådror
Benägenhet att utveckla åderbråck är ärftligt, men det finns andra faktorer som kan medföra en ökad risk för att åderbråck utvecklas. Några av de mest förekommande faktorerna är åldrande, övervikt och inte minst graviditet.

 • Stillastående
  Långvarigt stående kan öka risken för åderbråck. Det är en riskfaktor på grund av det ökade trycket i venerna.
 • Graviditet
  Vid graviditet ökar blodvolymen vilket medför ett ökat tryck på venerna i benen. Detta i kombination med ökad vikt samt de hormonella förändringarna ökar risken kraftigt att drabbas av åderbråck i samband med en graviditet.
 • Åldrande
  Ålder är en starkt bidragande faktor för att utveckla åderbråck, det är mycket vanligt att äldre har någon form av av problem med åderbråck i ett eller annat stadie.
 • Övervikt
  Fetma eller övervikt samt uppsvälld buk  anses öka risken för åderbråck.
 • Förstoppning
  Några andra riskfaktorer som är värda att nämna är kronisk förstoppning, hosta eller andra åkommor som som ökar trycket på det som överförs genom venerna kan öka risken att drabbas av åderbråck.

För det mesta orsakar åderbråck få besvär eller komplikationer. Åderbråck upplevs ofta som ett kosmetiskt problem. I vissa fall kan besvären ge upphov till smärta och en känsla av att benen känns tunga. I vissa fall kan smärtan göra det svårt att gå eller stå periodvis. Åderbråck kan även leda till andra konsekvenser,  allvarliga långvariga bråck kan leda till svullnad på benen, venösa eksem, hud förtjockning (lipodermatosclerosis) och sår. Livshotande komplikationer är dock mycket ovanliga. För säkerhetens skull bör alltid en läkare konsulteras för avgöra ifall du har drabbats av åderbråck som kan ge allvarliga konsekvenser. Diagnos ställs oftast med hjälp av vensonografi, som är en smärtfri ultraljudsundersökning som kartlägger  benets djupa och ytliga vensystem.